GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25:e maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen(GDPR), vilket gör att kraven förändras något. I Bromma Sportdansklubb ställer vi oss bakom Riksidrottsförbundets uppförandekod:
och vill härmed informera våra medlemmar om denna. Med anledning av dessa förändringar har vi komplettera medlemsvillkoren med en personuppgifts- och integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Policyn kommer att läggas ut på vår hemsida inom en snar framtid.