GDPR

Inom idrottsrörelsen behandlas en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och utbildningar.

Det finns särkskilda regler för hur personuppgifter ska hanteras på ett tryggt och säkert sätt. Den 25:e maj 2018 kommer personuppgiftslagen ersättas av den nya dataskyddsförordningen(GDPR), vilket gör att kraven förändras något. I Bromma Sportdansklubb ställer vi oss bakom Riksidrottsförbundets uppförandekod:
och vill härmed informera våra medlemmar om denna. Med anledning av dessa förändringar har vi komplettera medlemsvillkoren med en personuppgifts- och integritetspolicy. Den beskriver mer utförligt hur och varför vi sparar dina personuppgifter samt vilka rättigheter du har. Policyn kommer att läggas ut på vår hemsida inom en snar framtid.

Styrelsen

RUBRIK 1