Historik

Idén föddes 1994
Idén att bilda en dansklubb kom upp 1994 som en följd av att Västerorts Buggskola las ned. Vi var 10 stycken dansfreakar som inte ville sluta gå på kurs, inte heller ville vi sluta att umgås med dansen som gemensam nämnare. När vi började lufta våra tankar visade det sig att någon ville försöka sig på tävlingsdans, några ville bara ha ett ställe att få motionsdansa på, andra åter ville fortsätta med buggkurser för att förkovra sig inom buggen. Så varför inte starta en klubb med motionsdans, tävlingdans och kursverksamhet?

Mål och inriktning
Vi satte upp tre mål för den blivande föreningen:
1. Inriktningen för klubben skulle vara tävlingsdans.
2. Få en bredd genom satsning på motionsdans.

Naturligtvis skulle den vara ideell också! Alltså inget vinstsyfte utan inkomster skulle återgå till medlemmarna i någon form.

Förberedelser
I december månad 1994 ägde de första förberedande mötena rum som skulle ligga till grund för bildandet av föreningen. Kontakt med Svenska Danssportförbundet togs för att inhämta förslag på typiska stadgar för dansklubbar och formella ansökningshandlingar till Danssportförbundet. Att vara ansluten till Danssportförbundet (DSF) är ett måste om man önskar tävla. Fikadelen på Tegelhögen (Vällingby Fritidsgård) bokades till 10 februari 1995 för konstituerande föreningsmöte vilket datum också är föreningens officiella födelsedatum.

DK WEST SIDE SWINGERS...
Efter mötet hette vi DK WEST SIDE SWINGERS, ända tills ansökningshandlingarna för medlemsskap i DSF kom tillbaks en månad senare med just avslag på klubbens namn. Förbundet hade nyligen ändrat policy vad det gällde namn på föreningar, bl.a. fick inga anglicismer eller modeuttryck förekomma och orts- och dansanknytning var ett krav.

BROMMA SPORTDANSKLUBB
Nu beslöt vi att göra två flugor på smällen alltså döpte vi om oss till BROMMA SPORTDANSKLUBB. Formellt så det skriker men i förbundets anda, och orts och dansanknytning löst. Plus att vi skulle nu också bli bland de första lagen ut vid presentationsdansen på tävlingar. Det vet alla som varit med om det att det kan vara både svettigt och trångt innan man är klar. 

ANTAL MEDLEMMAR
Medlemsantalet hamnade innan år 1995 var slut strax under 100. Under årens lopp har medlemsantalet pendlat mellan 100 och 300.