Styrelsen

Vid årsmötet den 26 februari 2022 valdes ny styrelse för BSDK:

Ordförande: Josefin Lesley
Kassör: Gunnar Malmström
Sekreterare: Malin Sundling
Ordinarie Ledamot: Joakim Larsen
Suppleant: Ulrica Nilsson

Vi vill alla tacka för förtroendet och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att bygga ett kul och engagerande Bromma Sportdansklubb!!

Stadgar BSDK.pdf