Styrelsen

Vid årsmötet den 26 februari 2022 valdes ny styrelse för BSDK:

Ordförande: Josefin
Kassör: Gunnar
Sekreterare: Malin
Ordinarie Ledamot: Joakim
Suppleant: Ulrica

Vi vill alla tacka för förtroendet och hoppas att vi tillsammans kan fortsätta att bygga ett kul och engagerande Bromma Sportdansklubb!!


Stadgar BSDK.pdf